Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.
Дом или офис, в които се чувстваме странно, често се чупят предмети, чуваме необясними звуци, усещаме се все едно някой ни наблюдава ..... примерите са много.

Зад тези странни наглед неща, често стои натрупана енергия с негативен заряд, която може да идва от самото място или от околните обитатели. Всичко това обаче може да е "симптом", че мястото е имало друго предназначение назад в годините. Територии, на които са се водили битки, много хора са губили живота си, също такива, които са били свещени земи, на които са се извършвали ритуали или жертвоприношения, могат да ни карат да се чувстваме много особено, не на мястото си или наблюдавани. 

В Акашовите записи могат да изследват места за тези и други причини, създаващи дискомфорт на обитателите. 

След като човек е получил своето изчистване от блокажи и ограничения, вибрациите се променят и жилище, което преди е било вибрационно съответстващо, може да започне да създава не добри преживявания за обитателите си. 

Това изчистване, освен в редки случаи на спешност, се прави само след Базовото изчитане в Акаша. 

Цената е 170.00 лв