Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.

Всичко в този свят е енергия. Телата ни, сградите около нас, мислите ни. Разликата между предметите и мисълта например, е в честотата, с която те вибрират. Колкото по-бързи са вибрациите на едно нещо, толкова по-невидимо става за нас (мисълта). Колкото по-бавни и тежки са вибрациите, толкова по-плътно и материално е изражението.

Ние, хората сме сбор от много и различни вибрации, които работят на различни честоти.

Например мислите ни – макар и нематериални и невидими, те имат способността да се материализират. В зависимост от това, какво мислим (и правим, разбира се) – реализираме определени проявления в материалния свят. Всяко нещо, което се случва и проявява в живота ни е отговор на определена мисъл, съществуваща в нас. Макар и простичко казано, това дава представа за основната схема, по която живота работи. Когато се огледаме около себе си и видим проявленията в собствения ни живот, можем да разберем какви са честотите на вярванията и убежденията ни. Или както казват духовните учения – светът е огледало.

Това, разбира се, ни дава първо, Сила/ власт /и второ, Отговорност. Първото е много желано, второто – плашещо. Когато осъзнаеш, че всичко е в твоя власт, разбираш силата, която имаш. Често това те плаши, защото разбираш, че ти – само ти и никой друг, причиняваш всичко в живота ти. И вече не можеш да се оплаквеш от правителството, съседите, болестите. Не можеш да бъдеш повече жертва – няма на кого и за какво. Ти си Творец.

Казано по друг начин - нищо в живота не ни се "случва" и нищо не се случва просто така. Всичко си "случваме" сами. Всичко е проявление или резултат от всеки ИЗБОР, който правим, който сме направили в миналото, или който идва като кармично преживяване. Когато говорим за Избор - винаги разбираме действие. Изборът не е решение, а осъщественото чрез действие решение. 
Когато говорим за кармични избори, трябва да имаме предвид, че разбирането ни за карма, освен че е твърде пре-експонирано, е и криворазбрано. Повечето хора смятат, че кармата е нещо като наказание или начин чрез който "плащаме сметките си", "изкупление" и тн. Прави "добро" и ще получиш "добро". 
Във всеки момент на всеки ден, който преживяваме, ние правим различни избори, водещи до различни резултати. Ние създаваме своята реалност чрез Изборите, които осъществяваме. 
Кармата е енергиен механизъм, чрез който всеки наш избор, създава определени последствия. Енергийното качество на последствието е винаги същото, като енергийното качество на създалия го избор. 
Когато изборът е проявление на "ограничение", създаваш като последствие още "ограничения". Когато изборът е проявление на "свобода", създаваш като последствие още "свобода".