Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.

Бизнес


Ето това е нещо интересно и много полезно. 

Всяка енергийна струкура има свои записи, включително бизнес единиците – фирми, предприятия и тн.


Това изчитане може да подпомогне бизнеса в много посоки, чрез проверката на съответсвие на бизнеса и дейноста, както и желания резултат, с това кои сме ние на ниво душа.


Изчитането на бизнеса може да е доста мащабна по обем работа и включва всички звена на една бизнес единица :

Стоки, включително материали и компоненти

Маркетинг и реклама

Хора допринасящи за бизнеса

…..


Това четене е възможно само след базовото изчитане и изчистване.