Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.
Историята на душата
Разбирането за това как и какви уврежданията сме причинили на своята божествена същност ни помага да осъзнаем моделите на поведение, които са ги създали и които продължаваме да повтаряме и преживяваме днес. 

Като знаем причините резултатите, които преживяваме днес, можем да ИЗБЕРЕМ нови действия, които да доведат до нови - желани  резултати.  Можем да направим тези нови избори сега, в настоящия момент. Това е единственият път за промяна на кармата. 

Следват предложения за информацията, която можем да прочетем за вас в Акашовите записи.


Профил на Душата

Матрицата на Душата : 
* Дарбите на душата  - душата идва на Земята с конкретни дарби и таланти, които са нейни "рожденни" характеристики. Единствено и само чрез проявяването, т.е. преживяването на тези дарби и таланти, човек може да изпита истинско изобилие. Тези дарби са съсредоточени в осем енергийни центъра, които съставляват енергийната ни структура или Матрицата на душата. Всеки център носи определени характеристики и таланти. Матрицата на душата съдържа енергията на всичките тези осем центъра, но един от тях е преобладаващ и именно чрез неговото "експлоатиране", чрез приложението на енергиите на този център в реалния живот, привличаме към себе си изобилието и живота, за които мечтаем.  
* Група на произход - групата на произход дава представа за определени характеристики, които душата има в зависимост от това къде, на коя планета или съзвездие е стартирала своите инкарнации. 
Профила на Душата: 
* Вибрационно ниво - измерва степента на осъзнаване на нашата същност - това, че сме Душа в човешко тяло. Казано по друг начин -  колко и до каква степен осъзнаваме факта, че ние сме Творци на собствения си живот и съдба, че всичко зависи от свобдната ни воля и изборите, които правим. 
* Имаме ли налични Сфери на защита, които ни помагат да останем "верни" на душата си и да правим избори, които са в съответствие с  нашата Божествена същност. 
* Наличието на енергийни структури в нашето поле, които ни помагат да материализираме по-бързо целите си. Колкото по-активни сме, колкото повече избори правим в живота си /избор = действие/, толкова повече подкрепа получаваме. Наличието на тези енергийни структури е ясен показател за степента на нашата активност в живота.  
 

_____________________________________________

Историята на Душата

моделите на поведение от минали животи, които се проявяват днес

В многото си инкарнации тук и на други планети, душата взима много и различни решения, за собствените си преживявания, т.е проявява /или не/ свободната си воля. 
Някой от тези решения се явяват негативни спрямо самата ни душа. Често взимаме решения да останем с някой човек, само защото не знаем как иначе да продължим живота си, женим се за някой, защото родителите ни искат това, подчиняваме се на чужда воля и желания. По този начин не проявяваме това, за което сме дошли - преживяването на нашата божествена същност. Лишаваме се от правото си да имаме своя опитност и да взимаме решения базирани на собствените ни желания. 
С всяко решение взето под натиск отвън, страх или друга причина, например "какво ще кажат хората", душата получава увреждания в самата си структура. 
Те се проявяват като :
  • Блокажи и 
  • Ограничения
Блокажите и ограниченията могат да идват както от минали животи, така и от настоящия живот. Проявяват се днес - тук  и сега и са реални прегради на житейския ни път, които не ни позволяват да живеем живота, който искаме или смятаме че заслужаваме. Проявяват се в живота като усещане за липса на избор, невъзможност да постигнем мечтите си или вярването, че нещо не ни е достъпно. 

____________________________________________

Изчистване на блокажите и ограниченията, които пречат на преживяването на изобилие в живота

Какво включва:
Профил на душата - дарбите и талантите, с които душата е създадена и чрез проявлението на които преживяваме изобилие в живота, групата на произход и вибрационното ниво;
 
Наличието на вибрационни нива - /сини и бели светлини/ в нашите полета, които ни помагат да живеем в съответствие с нашите уникални дарби и таланти и също така ни помагат да материализираме желанията си;

Блокажи и ограничения - натрупаните "забрани" или увреждания в струкурата на душата, които пречат за разгръщането на пълния потенциал на човека;

Историята на душата - уникалната история на душата, пътят през многото животи /включително и настоящия живот/, който води до днешните резултати - дава ни разбирането за причина и следствие - или кармата на душата; 

Следва изчистването - 21 дневна програма за пълно изчистване на всички блокажи и ограничения.

_____________________________________________

Изчистване на сгради и помещения

В Акашовите записи можем да прочетем всичко - историята на хора, животни, растения, недвижими имоти.
Помещенията, в които живеем и работим също имат своята история, често негативна. 
История свързана с предишни обитатели, с минали епохи, когато на това място може да са се водили битки, да са умирали хора. 
Възможно е този парцел да е бил гробище преди хиляди години.  
Всички тези неща, както и много други - например души не преминали в отвъдното - оставят своя енергиен отпечатък, които често ни кара да се чувстваме странно в дома си, не на място или все едно някой ни наблюдава. 
Мястото на което се намира жилището може също така да съвпада с различни енергийни портали, които са в различни реалности, но въпреки това да повлияват на начина по който се чувства човек. 
Човек живеещ на такова място може да се чувтва като "на показ" - все едно е забравил да затвори входната врата или все едно живее в чакалнята на гарата. 

Разчитането на Акашавите записи помага да научим историята на мястото, както и различните причини за разлчите странни усещения, които преживяваме в дома си. 
Изчистването на пространството е препоръчително да се направи след като човека обитаващ мястото е преминал 21 дневната изчистваща програма. 

Сподели

___________________________________________

Tyxo.bg counter