Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.

Трансформация на живота чрез Акашови Записи

След обучението "Трансформация на живота чрез Акашови Записи" ще можете:
  • o   Да се свързвате с информационното поле Акаша
  • o   Да черпите информация за себе си и за други оттам
  • o   Да знаете как да премахнете блокажи, непозволяващи достъп до информация за определена душа
  • o   Да получавате конкретни отговори на конкретни въпроси
  • o   Да получавате информация за минали животи и важни събития в тях
  • o   Ще можете да четете дарбите и талантите на Душите
  • o   Ще можете да получавате информация за блокажите и ограниченията пречещи на човек да проявява своите дарби и таланти
  • o   Ще можете да изчиствате тези блокажи и ограничения
  • o   Ще можете да общувате със своя Водач в Акашовите Записи