Акашови записи - извор на знания, информация и мъдрост.

Поглед в бъдещето 


Акашовите Записи позволяват да погледнем напред, но не за да пророкуваме, а за да проверим от гледна точка на настоящия момент желано от нас преживяване дали ни е достъпно.


Имаш желана цел, имаш план, на път си или вече си предприел действие – всеки един от тези моменти е удачен, за проверка, дали желания резултат е достъпен за теб. Както и дали конкретните действия са в съответствие с желания резултат или водят в друга посока. 


Всичко това дава възможност да си гъвкав/а и да променяш действията си в движение, да ги насочваш тояно в желаната посока.


Това четене е възможно само след базовото изчистване.